Nuclear Medical

گروه پزشکی هسته ای شرکت کیمیا پخش با فعالیت در ضمینه تجهیزات رادیوتراپی و پزشکی هسته ای و سیستم های تصویر برداری در نظر دارد تا با واردات و ارائه خدمات در بالاترین سطح به دست اندر کاران تشخیص و درمان سرطان عالی ترین سطح خدمت رسانی را انجام رساند. تا همه ی بیماران به این باور دست یاند که "سرطان پایان زندگی نیست" . گروه پزشکی هسته ای در شرایط حاضر با کسب نمایندگی های شرکت های بزرگی نظیر Radiation product design inc از ایالات متحده امریکا و Lap laser از کشور آلمان و Mol image و Epsilon از کشور ترکیه فعالیت خود را در خصوص واردات و توزیع محصولات انجام می دهد.

Nuclear Medical Services

Contact us

Address : No.6 , West Zartosht Ave , Between Joybar & Valiasr , Tehran , Iran
Tel : +982142670
Email : info@kps-co.com