NDT Group

صنعت نفت و گاز، در حال حاضر مهمترین صنعت در حوزه تأمین انرژی جهانی محسوب می‌شود. شرکتهای فعال در این صنعت، همواره در صدر بزرگترین شرکتهای جهان قرار داشته و دارند، به گونه‌ای که اینک، از میان ۱۰ شرکت اول جهان به لحاظ گردش مالی، ۸ شرکت در زمینه نفت و گاز مشغول به فعالیت هستند.
ایران با دارا بودن رتبه دوم در مجموع ذخایر نفت و گاز جهان، یکی از بازیگران کلیدی این عرصه است و با دارا بودن درصد قابل توجهی از میزان تولید و عرضه در بازار نفت و گاز، نقش مؤثری در معادلات این کسب و کار ایفا می‌کند.شرکت کیمیا پخش شرق در راستای رشد و گسترش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور اقدام به ساخت و واردات کالاهای مورد نیاز این صنعت در بخش بازرسی غیر مخرب کرده است و اینک بخش عمده ای از بازار مصرفی NDT را به خود اختصاص داده است.

Contact us

Address : No.6 , West Zartosht Ave , Between Joybar & Valiasr , Tehran , Iran
Tel : +982142670
Email : info@kps-co.com