Control Group

این شرکت جهت مدیریت و اجرای عملیات بازرسی فنی و کنترل کیفی پروژه ها خصوصا در زمینه تست های غیر مخرب ، با استفاده از تیم متخصص و دارای رزومه و نیز استفاده از کلیه ظرفیت های شرکت در بخش تامین تجهیزات - مواد مصرفی و چشمه های صنعتی توانایی اجرا وپیمانکاری در زمینه های مختلف از قبیل رادیوگرافی (بروش گاما و نیز X) ، بازرسی بروش التراسونیک و التراسونیک پیشرفته ، بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MTوPT) ، بازرسی کف مخزن با استفاده از دستگاه MFL 3D ونیز MFL HANDY ، بازرسی چشمی(VT) و عملیات حرارتی و... می باشد.

Control Group Services

supportfa

Contact us

Address : No.6 , West Zartosht Ave , Between Joybar & Valiasr , Tehran , Iran
Tel : +982142670
Email : info@kps-co.com